Спуск на воду корпуса сейнера-траулера «Всеслав»

  • vsesdlav_spusk-2
  • vseslav_spusk-1-1
  • vseslav_spusk-3
  • savchuk_alihanov_shevczova
  • savchuk_alihanov
  • savchuk_alihanov_intervyu
  • vseslav_rabochie_obshhaya
  • vseslav_spusk-2
  • vseslav_spusk-4
  • trauler_zakladka_tablichki

Читайте также: